I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Bilskada som inträffar utomlands

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag.

Bilförsäkringen gäller inom Europa i de länder som är anslutna till Grönt Kort. Du kan anmäla skada genom att göra en skadeanmälan på webben eller kontakta oss direkt genom telefon.

Kontakta oss via telefon

Skriv ut skadeanmälan
Skadeanmälan svenska (621 KB, PDF)
Skadeanmälan engelska (660 KB, PDF)

Kollision med annat fordon

Tips om du krockar med ett annat fordon utomlands.

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan tillsammans med den andra föraren om ni har möjlighet. Anmälans framsida ska undertecknas tillsammans med den andra föraren.
 • Fyll i baksidan på skadeanmälan själv.
 • OBS! Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte är säker på att du förstår. Skriv inte på framsidan på skadeanmälan om ni inte är överens om händelseförloppet.

På olycksplatsen

 • Anteckna alltid registreringsnummer på det fordon du kolliderat med. Ta gärna den andra förarens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen.
 • Gör en skiss av olycksplatsen.
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten.
 • Ta foton av platsen och skadorna på bilarna om möjligt.

Vid inbrott i bilen utomlands

 1. Anmäl inbrottet till polisen i det land där du befinner dig.
 2. När du är hemma i Sverige igen: Skicka polisanmälan och skadeanmälan till Volvia.

Vid stöld av bilen utomlands

 1. Anmäl stölden till polisen i det land där du befinner dig.
 2. Gör också en polisanmälan till svensk polis.
 3. När du är hemma i Sverige igen: Skicka polisanmälan och skadeanmälan till Volvia.

Kontakta oss

Ring utlandsskador: +46-31-345 69 30
Vi har öppet vardagar 08:00-16:00.
Mejla: Utlandsskador

Skadejour (kväll och helg): +46 31 345 69 60

Man lutar sig mot baklucka på en Volvo S90.

Extra trygghet på resan

Med Trygghetspaketet får du ett mer omfattande skydd på bilresan utomlands. Om du är utomlands och bilen inte kan användas för fortsatt färd på grund av skada som försäkringen gäller för, kan du få hyrbil i upp till 45 dagar.