I samarbete med Volvo Cars sedan 1959


Rapport om barn­säkerhet i bil

Sedan 2013 har vi årligen intervjuat över 1 000 personer med barn i åldrarna 0–11 år, för att ta reda på hur kunskap och beteenden kopplat till barnsäkerhet i bil förändras. 2023 års undersökning visar att små barn åker säkrare nu för tiden, men för äldre barn är trenden fortsatt oroande.

Pojke sitter i bakåtvänd bilbarnstol.

Rapporten i korthet

  • 1 av 6 sitter framåtvända innan de fyllt 4 år.
  • 68 % av barnen sitter alltid framåtvända vid 4 års ålder.
  • 4 av 10 vet vilken ålder ett barn bör ha för att kunna åka utan barnskydd.
  • 52 % av barnen som är 8-11 år använder alltid barnskydd.
  • 83 % av föräldrarna tror felaktigt att det är farligt om bältet ligger mot barnets hals.
  • 83 % låter barnen åka bakåtvänt tills de fyller 4 år.
  • 1 av 4 vet inte vilken ålder barnen bör ha uppnått för att sitta framåtvänt i bilen.
  • 97 % av föräldrarna med barn upp till 8 år använder alltid någon form av barnskydd till sina barn.

Vad är ett barnskydd?

Barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde). Vi kallar detta för ”barnskydd” i rapporten och på denna sida.

Stor användning av barn­skydd

Vi är generellt väldigt duktiga i Sverige på att låta barnen åka säkert i bilen, hela 97 % av barnen upp till 8 år sitter med någon form av barnskydd. Det är också mycket glädjande att se att många föräldrar låter sina barn sitta bakåtvända tills de är ca 4 år (83 % i årets undersökning) vilket är en ökning jämfört med tidigare år.  

För få åker bakåtvända när de är 4 år

Men vi ser en stor förändring när barnet fyller 4 år, då endast 26 % sitter bakåtvända. Det är alldeles för få men det positiva är att det är en ökning från 2022 då siffran låg på 18 %.

Dock är det ändå 17 % av barnen 2–4 år som åker framåtvänt. Det innebär att det fortfarande är ett stort antal barn som riskerar allvarliga skador i onödan. Åldersmässigt är det i tidigaste laget då många barn är kroppsligt för små för att sitta säkert i en framåtvänd stol. 

Det är också alarmerande att så många som 26 % av barnen 8–11 år aldrig använder bilkudde eller bältesstol. Inte heller barn i den här åldern är kroppsligt tillräckligt utvecklade för att sitta med enbart säkerhetsbälte. 

Vi slarvar med bältet

Vi ser i undersökningen att många föräldrar slarvar med att dubbelkolla hur bältet sitter, när barnet har spänt fast sig självt. Detta gäller från det att barnet börjar åka framåtvänt. Att bältet hamnar korrekt över höfter och axel är viktigt för att det ska skydda optimalt. De allra flesta tror också – helt felaktigt – att det är farligt om bältet ligger nära barnets hals. Detta är en vanlig myt som också lever med barnet upp i vuxen ålder.  

Brister i kunskap om barn­säkerhet i bil

Undersökningen visar att det finns en brist i kunskap om barnsäkerhet i bil bland föräldrar. Endast 74 % av de tillfrågade anser sig kunna tillräckligt om ämnet.

Den nationella rekommendationen i Sverige säger att barn bör sitta bakåtvänt till minst 4 år. Undersökningen visar att en fjärdedel av de svarande inte vet vilken ålder som gäller. Denna okunskap kan medföra att flera små barn vänds framåt för tidigt.

Ladda ner rapporten

Barnsäkerhet i bil 2023 (6,7 MB, PDF)

Leende bebis sitter i bakåtvänd bilbarnstol.

Bakåtvänt åkande

All forskning visar att upp till minst 4–5 års ålder är det absolut säkrast för barn att sitta i en bakåtvänd bilbarnstol. Läs mer om hur barn sitter säkert i bilen.

Flicka med lila klänning sitter i framåtvänd bilbarnstol.

Sätt bältet rätt

Bältet skyddar bäst utan tjocka kläder. Det ska vara sträckt och så nära kroppen som möjligt. Ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skydd får barnet.

Flicka i grön t-shirt sitter i bakåtvänd bilbarnstol.

Montera bilbarnstol

Det är viktigt att barn sitter i bilbarnstol, men det är minst lika viktigt att bilbarnstolen är monterad på rätt sätt. Här kan du se film och läsa om hur du monterar stolen.